Om Klubben

Historien om Hildingur

Grundlovsdag 1991 blev Islandshesteklubben Hildingur stiftet. Interessen for de dejlige små temperamentsfulde heste var blevet så stort i vores område, så der var god grobund for at stifte en klub. Initiativtagere blev Elsebeth Lemche og Ingrid Bromander.

De indkaldte til stiftende generalforsamling hos Elsebeth på Smedebakken i Gurre, hvor den stiftende generalforsamling blev afholdt d. 5. juni 1991. Vedtægter og bestyrelse blev vedtaget og klubben var stiftet.

Formand blev Ingrid Bromander og kasserer Elsebeth Lemche. Ingrid var formand i 7 år og Elsebeth kasserer i 8 år.

Da klubben var stiftet steg islandshesteaktiviteterne kraftigt. Vi arrangerede vores første Høststævne allerede samme år. Det blev afholdt på Hagenbjergs græsbane og havde 22 deltagere. Fastelavn udklædt til hest, orienteringsridt og organiserede skovture i vores dejlige skove var også blandt aktiviteterne. Det meget velrenommerede Kong Valdemars ridt  havde sit udspring i Hildingur, inden der blev stiftet en klub specielt for dette arrangement. Klubbens medlemmer har stillet op ved Toldkammeret i Helsingør med heste ved juletid for at udbrede viden om vores dejlige heste og der blev givet trækture til ridelystne børn. Opvisninger har også været på programmet. Bl.a. en opvisning på Nygård Ridecenter og en anden ved Helsingør Hovedbibliotek.

Hildingur har også været meget aktive i forbindelse med større arrangementer. Sekretariatet til Sjællandsstævnet har i flere år bestået af Hildingurmedlemmer. Ved Danmarksmesterskaberne og De Nordiske mesterskaber i 1998 på Hedeland var det atter Hildingurfolket der gjorde det kæmpestore arbejde i sekretariatet.

I de sidste år er det største og mest væsentlige arrangement klubben afholder, det årlige Høststævne og Firmakeppni. 

Høststævnet er blevet afholdt siden 1991 og det første Firmakeppni løb af stablen i 2003.